We onderzochten twee platformen: Apple en Android.

Applicatie onderzoek
In dit onderzoek verzamelden wij in de eerste instantie applicaties die bruikbaar zijn in het onderwijs. Dit kan zowel basis- als middelbaar onderwijs zijn, maar ook eventueel voor individuele muzieklessen, bijvoorbeeld gekoppeld aan een instrument. Omdat wij enkel gratis apps willen onderzoeken, is het onderzoek gelimiteerd tot lite-versies of minder grafisch aangeklede applicaties. Dit betekent echter niet dat ze per definitie onbruikbaar zijn.
Per app wordt aangegeven wat ze precies kunnen en of ze bruikbaar zijn in de klas. Daarnaast staat een inschatting voor leeftijdscategorie. Criteria voor deze indeling zijn de applicatie zelf, hoe ziet deze eruit (veel kleur, veel tekst, taalgebruik) en opties. Tevens worden de applicaties onderverdeeld in categorieën, zoals:
Compositie (app waarin je zelf getriggerd wordt om iets muzikaals te maken)
Game (spel waarmee je gaandeweg leert over bijv. muziektheorie)
Begeleiding (app bedoeld als begeleiding bij het spelen van een instrument of zingen)
Library (app met geluiden/soundeffects)
Spelen (app waarbij je wordt aangezet tot het spelen van een instrument, zowel virtueel als reëel)

In deze PDF vindt je een overzicht met alle apps die door ons onderzocht zijn.

Buiten deze apps staat nog de door Apple gelanceerde “Garageband” dat oorspronkelijk voor iPad is ontworpen maar ook op de iPhone goede resultaten geeft. Op de nieuwste devices staat het programma al vooraf geïnstalleerd, voor de oudere apparaten kost het E 4,99. Het enige vergelijkbare programma voor Android is “Walk Band”. Dat lijkt qua lay-out op de Apple-variant maar in de praktijk werkt het zo traag dat de toepassing in een muzikale setting frustreert. Het reactievermogen van de androïd-toestellen is zó langzaam dat een accurate ritmische inzet niet mogelijk is.

René Pisters en Jessie van de Boorn