pastedGraphic

Beschrijving van het project en daaraan gekoppelde onderzoek.
Het oorspronkelijke doel van dit project was het onderzoeken van de mogelijkheden tot het opzetten van een smartphone-orchestra. Zoals in het onderdeel “Eerste bevindingen” reeds aangeduid was dit een niet te realiseren project binnen het lectoraat. De positieve ervaringen van Duitse collega’s zoals Matthias Krebs (o.a. Universiteit van Potsdam) met de invoering van iPads als muziekinstrument (https://meimulab.wordpress.com/) in het project “mobile Endgeräte im Musikunterricht zijn voor ons onderzoek juist de aanleiding geweest om NIET te kiezen voor Apple-gerelateerde devices.
Optimistisch insteken op de Androïd-apparaten bleek echter al gauw een dead-end-street. De reactiesnelheid van de devices bleken te traag om gericht muzikaal resultaat te behalen. Na enkele vergeefse pogingen toch nog enig acceptabel resultaat te bereiken hebben wij dit aspect (voorlopig) losgelaten.
Echt – Horn – Maastricht, juli 2015

René Pisters
Jessie van den Boorn