Het Smartphone Orchestra is een onderzoeksproject van René Pisters in het kader van het lectoraat Technology Driven Art van Peter Missotten voor de Faculty of Arts Maastricht - Zuyd.
Dit onderzoek wordt gevoerd binnen de dagdagelijkse praktijk van het muziekonderwijs. Studenten van de opleiding Muziekeducatie aan het Conservatorium Maastricht worden hierbij ingeschakeld.

Aanleiding is simpel: de oprichting van een smartphone orchestra. De doorsnee jongere heeft zijn muziekinstrument letterlijk al “op zak”.

Bij de scholieren op de middelbare school is een ‘mobieltje’ niet meer weg te denken. Vooral de functies WhatsApp, sms en mail staan continue aan. Om dit device een educatieve én muzikale functie mee te geven kwam de gedachte om een onderzoek te doen naar de bruikbaarheid voor muzikale activiteiten, in het bijzonder het gebruik van apps die het mogelijk maken om een orkest te vormen met mobiele devices.

Voordat we gaan zoeken naar inzetbaarheid en bruikbaarheid hebben we een aantal vragen te beantwoorden:
welke platformen zijn geschikt?
Welke applicaties zijn er mogelijk? We gaan uit van low-costs, dus gratis.
Hoe verhouden zich mobile devices tot elkaar, in het bijzonder iPad versus smartphone?


René Pisters